Background

BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ

  • Chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được cấp ngày 15/04/2020.
  • Chứng nhận hoạt động kiểm định thiết bị điện theo thông tư 33 của Bộ Công Thương được cấp ngày 19/11/2020.
  • Chứng nhận hoạt động thí nghiệm thiết bị điện trên lưới điện Việt Nam được cấp ngày 01/06/2020.
  • Chứng nhận về đại lý phân phối sản phẩm và các giải pháp của Hitachi ABB được cấp ngày 05/05/2021.